نمایش دادن همه 5 نتیجه

کارتخوان D210

4,600,000 تومان
 • تراکنش زیر 3 ثانیه
 • دو سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با پر تراکنش
 • کارگرد باتری 24 تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان D230

5,200,000 تومان
 • تراکنش زیر 3 ثانیه
 • دو سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • پرسرعت
 • مناسب مشاغل با پر تراکنش
 • کارگرد باتری 30 تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان me31

2,200,000 تومان
 • تراکنش زیر 5 ثانیه
 • تک سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با تراکنش متوسط
 • کارگرد باتری 24 تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان S58

1,900,000 تومان
 • تراکنش زیر 5 ثانیه
 • تک سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با تراکنش متوسط
 • کارگرد باتری تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان S90

2,700,000 تومان
 • تراکنش زیر 5 ثانیه
 • تک سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با تراکنش متوسط
 • کارگرد باتری تا 24 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله