کارتخوان D210

4,600,000 تومان
 • تراکنش زیر 3 ثانیه
 • دو سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با پر تراکنش
 • کارگرد باتری 24 تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان D230

5,200,000 تومان
 • تراکنش زیر 3 ثانیه
 • دو سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • پرسرعت
 • مناسب مشاغل با پر تراکنش
 • کارگرد باتری 30 تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان me31

2,200,000 تومان
 • تراکنش زیر 5 ثانیه
 • تک سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با تراکنش متوسط
 • کارگرد باتری 24 تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان S58

1,900,000 تومان
 • تراکنش زیر 5 ثانیه
 • تک سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با تراکنش متوسط
 • کارگرد باتری تا 48 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کارتخوان S90

2,700,000 تومان
 • تراکنش زیر 5 ثانیه
 • تک سیمکارت
 • امکان فاکتوردهی
 • سبک
 • قیمت مناسب
 • مناسب مشاغل با تراکنش متوسط
 • کارگرد باتری تا 24 ساعت
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله

کشلسT1

43,900,000 تومان
 • امکان کارت به کارت با دستگاه
 • سرعت فوق العاده بالا
 • امکان فاکتور دهی
 • امکان خرید شارژ
 • پرداخت قبوض
 • گزارش گیری ماهانه و تکی
 • سوییچ معتبر و غیرقابل قطع
 • ضمانت شرکتی
 • گارانتی 10 ساله